Văn mẫu lớp 7: Chứng Minh câu tục ngữ Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn

Dàn Ý Chứng Minh câu tục ngữ Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn 1. Mở bài Dẫn dắt vấn đề và nêu vấn đề cần chứng minh: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Thân bài Giải thích – “Ngày đàng” là ngày đường, mang ý nghĩa không gian và thời gian. … Đọc tiếp