Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được … Đọc tiếp

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh a) Dựa vào gợi ý dưới đây để ôn lại những kiến thức về văn bản thuyết minh ở chương trình Ngữ văn 8: – Đặc điểm, tính chất của văn bản thuyết minh; – … Đọc tiếp