Soạn Văn: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

I. Đoạn văn trong văn bản thuyết minh Câu 1: Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh Đoạn văn a và b có câu chủ đề đầu đoạn, có một số từ ngữ chủ đề (đoạn a: Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng, đoạn b: Phạm Văn Đồng: Nhà cách mạng nổi … Đọc tiếp