Soạn Văn: Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích. Mở bài: Giới thiệu chung về con vật nuôi và kỉ niệm đáng nhớ với nó. Thân bài: – Đó là con gì? Tại sao em yêu thích nó? Nó có tính cách phá phách hay … Đọc tiếp