Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

  1. Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX mẫu 1 1.1. Câu 1 (trang 5 sgk ngữ văn 12 tập 1) Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới tình hình phát triển của … Đọc tiếp

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

  1. Soạn bài lớp 12: Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc mẫu 1 1.1. Bố cục – Phần 1 (từ đầu đến “cách đây một trăm năm”): Đặt vấn đề: Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ lớn của dân tộc – Phần 2 (tiếp đó đến “hay … Đọc tiếp