Soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi mẫu 3

3.1. Tìm hiểu chung Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan Đặc sắc kết cấu truyện: – Sự giống và khác nhau giữa những việc trong truyện, tác giả – Tìm ra mâu thuẫn, tính trào phúng, mỉa mai của truyện – Đặc điểm ngôn ngữ của truyện … Đọc tiếp