Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

  1. Soạn bài thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS của Cô-phi An-nan mẫu 1 Bố cục – Phần 1 (từ đầu đến “chống lại dịch bệnh này”): Đặt vấn đề – Tầm quan trọng của việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS – Phần 2 (tiếp đó đến “im lặng đồng nghĩa … Đọc tiếp